การปลูกผักกูดเพื่อเป็นผักสวนครัวและประดับบ้าน

ผักกูด หรือ กูดกินเป็นพืชอาหารที่พบได้ในสภาพธรรมชาติ และยังเป็นผักที่สามารถนำมาปลูกเป็นผักสวนครัว และยังนำมาประดับบ้านให้สวยงามได้อีกด้วย

รูปที่ 1 ผักกูดจากธรรมชาติที่ริมน้ำขุนยวม และห้วยน้ำกัด จ. แม่ฮ่องสอน

การปลูกผักกูดแบบง่ายสำหรับคนทั่วไปนั้น ทำได้โดยนำผักกูดที่พบตามริมน้ำหรือลำธารทั้งต้นเล็กและต้นใหญ่มาปลูกใส่กระถางหรือปลูกลงดินโดยตรง โดยมีข้อแนะนำว่าถ้าเป็นผักกูดต้นเล็กที่ได้มาจากการเจริญเติบโตจากซอไร หรือสปอร์ ควรปลูกไว้ในกระถางดีกว่าเพราะสามารถดูแลเอาใจใส่ได้ง่ายเนื่องจากเจริญเติบโตค่อนข้างช้ากว่าการนำเอาผักกูดต้นใหญ่มาแยกกอ ส่วนผักกูดต้นใหญ่การปลูกควรนำมาแยกให้เป็นกอเล็กๆแล้วค่อยนำไปปลูกในดินโดยตรงหรือปลูกไว้ในกระถางผักกูดต้นใหญ่มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วให้ฟรอนด์ สำหรับนำไปปรุงอาหารได้ไวกว่าผักกูดที่เจริญมาจากซอไร


การปลูกผักกูดนอกจากปลูกไว้สำหรับปรุงอาหารแล้ว ยังสามารถปลูกเป็นเฟินประดับได้อีกด้วย เพราะความสวยงามของลักษณะต้นและใบสามารถประดับสถานที่ให้สวยงามได้ อีกทั้งฟรอนด์ที่เกิดขึ้นก็นำไปปรุงอาหารได้ด้วย ผักกูดจึงมีประโยชน์ทั้งสองทาง


สำหรับวิธีการปลูกผักกูดอย่างง่ายคือ หลังจากเก็บผักกูดมาจากธรรมชาติแล้ว ให้คัดแยกต้นใหญ่และต้นเล็กโดยผักกูดต้นใหญ่หรือกอใหญ่ให้แยกกอ เป็นกอละหนึ่งฟรอนด์ก็พอ แล้วค่อยนำไปปลูกในสถานที่ปลูกที่มีความชุ่มชื้น มีร่มรำไร เนื่องจากผักกูดชอบน้ำและที่อากาศเย็น อาจปลูกใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือมีการพรางแสงให้อากาศเย็นทำให้ผักกูดสามารถเจริญเติบโตได้ดี

รูปที่ 2 ผักกูดจากริมน้ำนำมาปลูกไว้ในกระถางและถุงดำใช้ประดับบ้านได้

การปลูกในกระถาง ให้ใช้กระถางซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไปเพราะถ้าผักกูดโตเต็มที่จะมีใบมีขนาดใหญ่และยาว แล้วใส่ดินปลูกลงไปประมาณสามส่วนของกระถาง ใส่ปุ๋ยชีวภาพ (หรือปุ๋ยคอก) ลงไปเล็กน้อย (ประมาณ 1 กำมือ) แล้วนำผักกูดลงปลูกและกลบดินในกระถาง รดน้ำให้ชุ่มและคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ(ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกใส่ทีละน้อยและใส่ได้บ่อย)

การปลูกลงดิน ให้เตรียมหลุมปลูกตามขนาดของต้น รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกเล็กน้อย (ประมาณ 1 กำมือ) นำผักกูดลงปลูก กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นคอยดูแลเรื่องน้ำอย่างสม่ำเสมอ

รูปที่ 3 ผักกูดปลูกไว้เป็นผักสวนครัวร่วมแสดงความคิดเห็น