สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


เบอร์โทรและแฟกซ์

  • งานบริหารทั่วไป : เบอร์ติดต่อ 0-5394-2456, 0-5394-2477
  • งานการเงิน การคลังและพัสดุ : เบอร์ติดต่อ 0-5394-2457, 0-5394-2479, 0-5394-2458
  • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ : เบอร์ติดต่อ 0-5394-2478, 0-5394-2480
  • แฟกซ์: 0-5394-2478

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 น. - 16:30 น.
  • เสาร์ - อาทิตย์ : หยุดทำการ