เครื่องแต่งกาย (TECTONA)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างนวัตกรรมในการออกแบบสิ่งทอที่เป็นนวัตกรรมด้านงานฝีมือ (Craft Innovation) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Capacity Building Project for Producers of Local and Tribal Textile Product) โดยการพัฒนาแนวคิดมาจากการผสมผสานวัฒนธรรมให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

เครื่องแต่งกาย พัฒนาแนวคิดมาจากการเลือกผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าต่าง ๆในท้องถิ่นมาออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้เน้นความเป็นแฟชั่นแบบจัดจ้าน แต่ประยุกต์รูปแบบให้เรียบง่าย สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตและเครื่องแต่งกายที่มีอยู่ เน้นกลุ่มผู้สวมใส่ที่ต้องการความเรียบง่าย ไม่จำกัดช่วงวัยและเข้ากับแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ง่าย


แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เสื้อ TEC001
2,325 บาท
เสื้อ TEC002
2,325 บาท
เสื้อ TEC003
2,275 บาท
เสื้อ TEC004
2,275 บาท
เสื้อ TEC005
2,275 บาท
เสื้อ TEC006
2,275 บาท
เสื้อ TEC007
1,450 บาท
เสื้อ TEC008
1,450 บาท
ผ้าคลุม TEC009
1,850 บาท
ผ้าคลุม TEC010
1,850 บาท
ผ้าคลุม TEC011
1,450 บาท
ผ้าคลุม TEC012
1,450 บาท
ผ้าคลุม TEC013
2,225 บาท
ผ้าคลุม TEC014
2,225 บาท
กระโปง TEC015
1,450 บาท
กางเกง TEC016
1,625 บาท
กางเกง TEC017
1,225 บาท
กระโปง TEC018
1,250 บาท
กระโปง TEC019
1,350 บาท
กางเกง TEC020
1,120 บาท
กางเกง TEC021
1,250 บาท
ชุด TEC022
1,850 บาท
ชุด TEC023
1,650 บาท
ชุด TEC024
1,750 บาท
ชุด TEC025
1,850 บาท
ชุด TEC026
1,650 บาท
ชุด TEC027
2,150 บาท
ชุด TEC028
1,850 บาท
ชุด TEC029
1,950 บาท
เสื้อ TEC030
1,350 บาท
เสื้อ TEC031
1,150 บาท
เสื้อ TEC032
1,150 บาท
เสื้อ TEC033
1,450 บาท
เสื้อ TEC034
1,450 บาท
เสื้อ TEC035
1,450 บาท
เสื้อ TEC036
1,450 บาท
เสื้อ TEC037
1,575 บาท
เสื้อ TEC038
1,475 บาท
เสื้อ TEC039
1,450 บาท
เสื้อ TEC040
1,275 บาท

  ข้อมูลด้านบนเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและราคาที่ได้กำหนดไว้ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ โปรดอ้างอิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.