แก้ปัญหา Windows เข้าแชร์ Network ไม่ได้ (The Network path was not found Error code: 0x80070035)

เผยแพร่เกร็ดความรู้นี้

หลังจาก Windows Update คอมพิวเตอร์ที่มีการแชร์ทรัพยากรร่วมกันบางเครื่อง อาจประสบปัญหา เข้าแชร์ Network (Windows cannot access) ขึ้น Error The Network path was not found Error code: 0x80070035 ดังภาพประกอบด้านบน ลองแก้ปัญหาทุกวิถีทางแล้วก็ยังไม่ได้ สามารถลองแก้ไขได้ด้วยวิธีต่อไปนี้


  1. เข้าไปที่ RUN แล้วพิมพ์ regedit เพื่อเปิด Registry Editor
  2. จากนั้น ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE/ SYSTEM/CurrentControlSet/ Services/Lanman/ Workstation/Parameters
  3. หาไฟล์ที่มีชื่อว่า AllowInsecureGuestAuth หากพบไฟล์นี้ให้ เปลี่ยน value data เป็น 1 หากไม่พบไฟล์ดังกล่าวให้สร้างไฟล์ AllowInsecureGuestAuth แล้วใส่ value data เป็น 1

แหล่งที่มา

-

โดย นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา


ร่วมแสดงความคิดเห็น