สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ม.ช. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Discovery of Jiangsu 2024

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ม.ช. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ Discovery of Jiangsu 2024 ภายใต้หัวข้อ “One World, One Health ” แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ Nanjing Agricultural University, China

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อคนสัมภาษณ์.png