"แวกซ์ส้ม : ผลิตจากอะไร มีผลต่อส้มอย่างไร และปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่" โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ขอเชิญร่วมฟังรายการ เรื่องน่ารู้...จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน F.M.100 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00-18.10 น. ตอน "แวกซ์ส้ม : ผลิตจากอะไร มีผลต่อส้มอย่างไร และปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่" โดย ดร.วิลาวัลย์ คำปวน ตำแหน่งนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม