รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา  วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่  5 กันยายน 2562    ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.stri.cmu.ac.th

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร+ใบสมัครงาน.pdf