เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

เอ่างเก็บน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

								

เอกสารประกอบ

Scan0009.pdf