ร่วมแสดงความยินดี รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุอิเล็กโทรนิกส์ หน่วยวิจัยเครือข่ายของสถาบันฯ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่