ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563 จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่