จัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการนำร่องจัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายในงาน lanna Expo 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการนำร่องจัดตั้งหน่วยพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย โดยจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ชาข้าวสีเข้ม  สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นหอม เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ (DustBoy) เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศ (AD-1) และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ ในงาน Lanna Expo 2021  ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565