ร่วมแสดงความยินดี รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 “ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น” ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายกุลางกูร พัฒนเมธาดา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 “ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น” ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564