ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมจองยานพาหนะออนไลน์

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา พนักงานปฏิบัติงาน หน่วยเทคโนโลยีสารเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยสังคมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโปรแกรมจองยานพาหนะออนไลน์ พร้อมทั้งแนะนำระบบการใช้งานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันวิจัยสังคม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม