ตรวจสอบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย  

ข้อมูล ณ วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:51 น.


 

ผู้ติดเชื้อ

1,875

เพิ่มขึ้น + 104 ราย

เสียชีวิต

15

เพิ่มขึ้น + 3 ราย

กำลังรักษา

1,355

 

หายแล้ว

505

เพิ่มขึ้น + 89 ราย
 


ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั่วโลก

 

ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 1,005,806

หายแล้ว 210,577
เสียชีวิต 51,639

# ประเทศ ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น/วัน รักษาแล้ว เสียชีวิต
1 COVID 19   USA 238,836 23,833 10,360 5,768
2 COVID 19   Italy 115,242 4,668 18,278 13,915
3 COVID 19   Spain 110,238 6,120 26,743 10,096
4 COVID 19   Germany 84,636 6,655 21,400 1,099
5 COVID 19   China 81,589 35 76,408 3,318
6 COVID 19   France 59,105 2,116 12,428 4,503
7 COVID 19   Iran 50,468 2,875 16,711 3,160
8 COVID 19   UK 33,718 4,244 135 2,921
9 COVID 19   Switzerland 18,827 1,059 4,013 536
10 COVID 19   Turkey 18,135 2,456 415 356
11 COVID 19   Belgium 15,348 1,384 2,495 1,011
12 COVID 19   Netherlands 14,697 1,083 250 1,339
13 COVID 19   Canada 11,118 1,387 1,906 134
14 COVID 19   Austria 11,108 397 1,749 158
15 COVID 19   S. Korea 9,976 89 5,828 169
16 COVID 19   Portugal 9,034 783 68 209
17 COVID 19   Brazil 7,910 1,030 127 299
18 COVID 19   Israel 6,857 765 338 36
19 COVID 19   Sweden 5,568 621 103 308
20 COVID 19   Norway 5,140 263 32 50
21 COVID 19   Australia 5,139 91 345 27
22 COVID 19   Ireland 3,849 402 5 98
23 COVID 19   Czechia 3,805 216 67 44
24 COVID 19   Russia 3,548 771 235 30
25 COVID 19   Chile 3,404 373 335 18
26 COVID 19   Denmark 3,386 279 1,089 123
27 COVID 19   Ecuador 3,163 405 58 120
28 COVID 19   Malaysia 3,116 208 767 50
29 COVID 19   Poland 2,946 392 56 57
30 COVID 19   Romania 2,738 278 267 115
31 COVID 19   Philippines 2,633 322 51 107
32 COVID 19   India 2,536 538 189 72
33 COVID 19   Luxembourg 2,487 168 80 30
34 COVID 19   Pakistan 2,386 268 107 34
35 COVID 19   Japan 2,384 0 472 57
36 COVID 19   Saudi Arabia 1,885 165 328 21
37 COVID 19   Thailand 1,875 104 505 15
38 COVID 19   Indonesia 1,790 113 112 170
39 COVID 19   Greece 1,544 129 61 53
40 COVID 19   Finland 1,518 72 300 19
41 COVID 19   South Africa 1,462 82 50 5
42 COVID 19   Peru 1,414 91 537 55
43 COVID 19   Dominican Republic 1,380 96 16 60
44 COVID 19   Mexico 1,378 163 35 37
45 COVID 19   Iceland 1,319 99 284 4
46 COVID 19   Panama 1,317 0 9 32
47 COVID 19   Serbia 1,171 111 42 31
48 COVID 19   Colombia 1,161 96 55 19
49 COVID 19   Argentina 1,133 0 256 34
50 COVID 19   Singapore 1,049 49 266 4
51 COVID 19   UAE 1,024 210 96 8
52 COVID 19   Croatia 1,011 48 88 7
53 COVID 19   Algeria 986 139 61 86
54 COVID 19   Qatar 949 114 72 3
55 COVID 19   Ukraine 897 103 19 22
56 COVID 19   Slovenia 897 56 70 17
57 COVID 19   Egypt 865 86 201 58
58 COVID 19   Estonia 858 79 45 11
59 COVID 19   Hong Kong 802 36 154 4
60 COVID 19   New Zealand 797 89 92 1
61 COVID 19   Iraq 772 44 202 54
62 COVID 19   Diamond Princess 712 0 619 11
63 COVID 19   Morocco 691 37 30 44
64 COVID 19   Armenia 663 92 33 5
65 COVID 19   Lithuania 649 68 7 9
66 COVID 19   Bahrain 643 74 381 4
67 COVID 19   Hungary 585 60 42 21
68 COVID 19   Bosnia and Herzegovina 532 73 20 16
69 COVID 19   Moldova 505 82 23 6
70 COVID 19   Lebanon 494 15 46 16
71 COVID 19   Latvia 458 12 31 0
72 COVID 19   Bulgaria 457 35 25 10
73 COVID 19   Tunisia 455 32 5 14
74 COVID 19   Kazakhstan 435 55 27 3
75 COVID 19   Andorra 428 38 10 15
76 COVID 19   Slovakia 426 26 5 1
77 COVID 19   Azerbaijan 400 41 26 5
78 COVID 19   Costa Rica 396 21 6 2
79 COVID 19   North Macedonia 384 30 17 11
80 COVID 19   Cyprus 356 36 28 10
81 COVID 19   Uruguay 350 0 62 4
82 COVID 19   Kuwait 342 25 81 0
83 COVID 19   Taiwan 339 10 50 5
84 COVID 19   Réunion 308 27 40 0
85 COVID 19   Belarus 304 141 53 4
86 COVID 19   Jordan 299 21 45 5
87 COVID 19   Burkina Faso 288 6 50 16
88 COVID 19   Cameroon 284 51 10 7
89 COVID 19   Albania 277 18 67 16
90 COVID 19   Afghanistan 273 36 10 6
91 COVID 19   San Marino 245 9 21 30
92 COVID 19   Cuba 233 21 13 6
93 COVID 19   Oman 231 21 57 1
94 COVID 19   Vietnam 227 9 75 0
95 COVID 19   Honduras 219 47 3 14
96 COVID 19   Uzbekistan 205 24 25 2
97 COVID 19   Ghana 204 9 31 5
98 COVID 19   Malta 196 8 2 0
99 COVID 19   Senegal 195 5 55 1
100 COVID 19   Ivory Coast 194 4 9 1
101 COVID 19   Channel Islands 193 21 0 3
102 COVID 19   Nigeria 184 10 20 2
103 COVID 19   Faeroe Islands 177 4 81 0
104 COVID 19   Mauritius 169 8 0 7
105 COVID 19   Palestine 160 26 18 1
106 COVID 19   Sri Lanka 151 5 21 4
107 COVID 19   Venezuela 144 0 43 3
108 COVID 19   Montenegro 144 21 0 2
109 COVID 19   Martinique 138 3 27 3
110 COVID 19   Georgia 134 17 26 0
111 COVID 19   Brunei 133 2 56 1
112 COVID 19   Guadeloupe 128 3 24 6
113 COVID 19   DRC 123 14 3 11
114 COVID 19   Bolivia 123 8 1 8
115 COVID 19   Mayotte 116 15 10 1
116 COVID 19   Kyrgyzstan 116 5 5 0
117 COVID 19   Kenya 110 29 4 3
118 COVID 19   Cambodia 110 1 34 0
119 COVID 19   Isle of Man 95 27 0 1
120 COVID 19   Trinidad and Tobago 90 0 1 5
121 COVID 19   Gibraltar 88 7 46 0
122 COVID 19   Rwanda 84 2 0 0
123 COVID 19   Paraguay 77 8 2 3
124 COVID 19   Liechtenstein 75 3 0 0
125 COVID 19   Niger 74 0 0 5
126 COVID 19   Monaco 60 5 2 1
127 COVID 19   Aruba 60 5 1 0
128 COVID 19   Madagascar 59 2 0 0
129 COVID 19   Bangladesh 56 2 25 6
130 COVID 19   Guinea 52 22 0 0
131 COVID 19   French Guiana 51 0 15 0
132 COVID 19   Guatemala 47 8 12 1
133 COVID 19   Barbados 45 0 0 0
134 COVID 19   Uganda 45 1 0 0
135 COVID 19   Jamaica 44 0 2 3
136 COVID 19   El Salvador 41 8 0 2
137 COVID 19   Macao 41 0 10 0
138 COVID 19   Djibouti 40 7 0 0
139 COVID 19   Togo 39 3 17 2
140 COVID 19   Zambia 39 3 0 1
141 COVID 19   French Polynesia 37 0 0 0
142 COVID 19   Mali 36 5 0 3
143 COVID 19   Bermuda 32 0 10 0
144 COVID 19   Ethiopia 29 0 3 0
145 COVID 19   Congo 22 0 2 2
146 COVID 19   Cayman Islands 22 0 0 1
147 COVID 19   Saint Martin 22 0 2 1
148 COVID 19   Eritrea 22 7 0 0
149 COVID 19   Bahamas 21 0 1 1
150 COVID 19   Myanmar 20 4 0 1
151 COVID 19   Tanzania 20 0 2 1
152 COVID 19   Guyana 19 0 0 4
153 COVID 19   Maldives 19 0 13 0
154 COVID 19   Gabon 18 0 0 1
155 COVID 19   New Caledonia 18 2 1 0
156 COVID 19   Syria 16 6 0 2
157 COVID 19   Sint Maarten 16 0 6 1
158 COVID 19   Haiti 16 0 1 0
159 COVID 19   Equatorial Guinea 15 0 1 0
160 COVID 19   Mongolia 14 0 2 0
161 COVID 19   Namibia 14 0 2 0
162 COVID 19   Benin 13 0 1 0
163 COVID 19   Saint Lucia 13 0 1 0
164 COVID 19   Dominica 12 0 0 0
165 COVID 19   Curaçao 11 0 3 1
166 COVID 19   Greenland 10 0 2 0
167 COVID 19   Grenada 10 1 0 0
168 COVID 19   Laos 10 0 0 0
169 COVID 19   Libya 10 0 0 0
170 COVID 19   Mozambique 10 0 0 0
171 COVID 19   Seychelles 10 0 0 0
172 COVID 19   Suriname 10 0 0 0
173 COVID 19   MS Zaandam 9 0 0 2
174 COVID 19   Zimbabwe 9 1 0 1
175 COVID 19   Antigua and Barbuda 9 2 0 0
176 COVID 19   Guinea-Bissau 9 0 0 0
177 COVID 19   Eswatini 9 0 0 0
178 COVID 19   Angola 8 0 1 2
179 COVID 19   Sudan 8 1 2 2
180 COVID 19   Saint Kitts and Nevis 8 0 0 0
181 COVID 19   Chad 7 0 0 0
182 COVID 19   Fiji 7 2 0 0
183 COVID 19   Cabo Verde 6 0 0 1
184 COVID 19   Mauritania 6 0 2 1
185 COVID 19   Nepal 6 1 1 0
186 COVID 19   Vatican City 6 0 0 0
187 COVID 19   Liberia 6 0 0 0
188 COVID 19   St. Barth 6 0 1 0
189 COVID 19   Nicaragua 5 0 0 1
190 COVID 19   Bhutan 5 1 1 0
191 COVID 19   Montserrat 5 0 0 0
192 COVID 19   Somalia 5 0 1 0
193 COVID 19   Turks and Caicos 5 0 0 0
194 COVID 19   Botswana 4 0 0 1
195 COVID 19   Gambia 4 0 2 1
196 COVID 19   Anguilla 3 1 0 0
197 COVID 19   Belize 3 0 0 0
198 COVID 19   British Virgin Islands 3 0 0 0
199 COVID 19   Burundi 3 1 0 0
200 COVID 19   CAR 3 0 0 0
201 COVID 19   Malawi 3 3 0 0
202 COVID 19   Caribbean Netherlands 2 0 0 0
203 COVID 19   St. Vincent Grenadines 2 0 1 0
204 COVID 19   Sierra Leone 2 0 0 0
205 COVID 19   Papua New Guinea 1 0 0 0
206 COVID 19   Timor-Leste 1 0 0 0
 

Responsive image

"COVID-19 โควิด-19" ซึ่ง CO ย่อมาจาก Corona, VI ย่อมาจาก Virus, D ย่อมาจาก Disease และตัวเลข 19 มาจากปี 2019 เป็นปีที่ไวรัสเริ่มระบาดเป็นครั้งแรก ไวรัสโคโรน่าทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่เชื้อไวรัสโคโรน่านี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว ผ่านการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย


วิธีป้องกัน COVID-19

  1. ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
  2. ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด
  4. สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ
  5. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด


อาการเบื้องต้น COVID-19 ที่สังเกตได้

  1. มีไข้สูง > 37.5 องศา
  2. ไอ
  3. เจ็บคอ
  4. น้ำมูกไหล
  5. หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก
* หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที


ขอบคุณข้อมูลจาก
: covid19.th-stat.com