ตรวจสอบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย  

ข้อมูล ณ วันที่ 03 ส.ค. 2563
เวลา 11:39 น.


 

ผู้ติดเชื้อ

3,320

เพิ่มขึ้น + 3 ราย

เสียชีวิต

58

 

กำลังรักษา

120

 

หายแล้ว

3,142

 
 


ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั่วโลก

 

ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 18,254,639

หายแล้ว 11,457,259
เสียชีวิต 693,154

# ประเทศ ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น/วัน รักษาแล้ว เสียชีวิต
1 COVID 19   USA 4,813,984 337 2,380,548 158,372
2 COVID 19   Brazil 2,733,677 0 1,884,051 94,130
3 COVID 19   India 1,808,128 3,426 1,188,650 38,201
4 COVID 19   Russia 856,264 5,394 653,593 14,207
5 COVID 19   South Africa 511,485 0 347,227 8,366
6 COVID 19   Mexico 439,046 4,853 289,394 47,746
7 COVID 19   Peru 428,850 0 294,187 19,614
8 COVID 19   Chile 359,731 0 332,411 9,608
9 COVID 19   Spain 335,602 0 0 28,445
10 COVID 19   Colombia 317,651 0 167,239 10,650
11 COVID 19   Iran 309,437 0 268,102 17,190
12 COVID 19   UK 304,695 0 0 46,201
13 COVID 19   Pakistan 280,029 331 248,873 5,984
14 COVID 19   Saudi Arabia 278,835 0 240,081 2,917
15 COVID 19   Italy 248,070 0 200,460 35,154
16 COVID 19   Bangladesh 242,102 1,356 137,905 3,184
17 COVID 19   Turkey 232,856 0 216,494 5,728
18 COVID 19   Germany 211,462 0 193,600 9,226
19 COVID 19   Argentina 201,919 0 89,026 3,648
20 COVID 19   France 187,919 0 81,500 30,265
21 COVID 19   Iraq 129,151 0 91,886 4,868
22 COVID 19   Canada 116,884 0 101,574 8,945
23 COVID 19   Indonesia 113,134 1,679 70,237 5,302
24 COVID 19   Qatar 111,107 0 107,779 177
25 COVID 19   Philippines 106,330 3,226 65,821 2,104
26 COVID 19   Egypt 94,483 0 42,455 4,865
27 COVID 19   Kazakhstan 92,662 1,069 62,511 793
28 COVID 19   Ecuador 86,524 0 36,213 5,750
29 COVID 19   China 84,428 43 79,013 4,634
30 COVID 19   Sweden 80,422 0 0 5,743
31 COVID 19   Bolivia 80,153 1,360 24,156 3,153
32 COVID 19   Oman 79,159 0 61,421 421
33 COVID 19   Israel 73,231 416 47,523 541
34 COVID 19   Ukraine 73,158 990 39,876 1,738
35 COVID 19   Dominican Republic 72,243 0 38,244 1,178
36 COVID 19   Belgium 69,849 447 17,590 9,845
37 COVID 19   Belarus 68,067 0 62,896 567
38 COVID 19   Kuwait 67,911 0 59,213 457
39 COVID 19   Panama 67,453 0 41,038 1,471
40 COVID 19   UAE 60,999 0 54,615 351
41 COVID 19   Netherlands 55,098 0 0 6,149
42 COVID 19   Romania 53,186 0 27,592 2,413
43 COVID 19   Singapore 53,051 226 46,926 27
44 COVID 19   Portugal 51,463 0 36,984 1,738
45 COVID 19   Guatemala 51,306 0 38,416 1,995
46 COVID 19   Poland 47,469 575 34,881 1,732
47 COVID 19   Nigeria 43,841 0 20,308 888
48 COVID 19   Honduras 43,197 512 5,794 1,377
49 COVID 19   Bahrain 41,536 0 38,666 147
50 COVID 19   Armenia 39,102 52 29,861 762
51 COVID 19   Kyrgyzstan 37,129 410 27,927 1,420
52 COVID 19   Ghana 37,014 0 33,365 182
53 COVID 19   Afghanistan 36,710 0 25,510 1,284
54 COVID 19   Japan 36,689 0 25,906 1,011
55 COVID 19   Switzerland 35,550 0 31,500 1,981
56 COVID 19   Azerbaijan 32,443 0 27,113 462
57 COVID 19   Algeria 31,465 0 21,419 1,231
58 COVID 19   Serbia 26,193 0 14,047 590
59 COVID 19   Ireland 26,162 0 23,364 1,763
60 COVID 19   Uzbekistan 25,828 492 16,507 155
61 COVID 19   Morocco 25,537 0 18,435 382
62 COVID 19   Moldova 25,362 0 17,942 792
63 COVID 19   Kenya 22,053 0 8,477 369
64 COVID 19   Austria 21,304 0 18,984 718
65 COVID 19   Nepal 20,332 0 14,603 57
66 COVID 19   Venezuela 20,206 0 11,404 174
67 COVID 19   Costa Rica 18,975 0 4,585 162
68 COVID 19   Ethiopia 18,706 0 7,601 310
69 COVID 19   Australia 18,318 395 10,622 221
70 COVID 19   El Salvador 17,448 0 8,649 477
71 COVID 19   Cameroon 17,255 0 15,320 391
72 COVID 19   Czechia 16,800 0 11,605 384
73 COVID 19   Côte d'Ivoire 16,182 0 11,801 102
74 COVID 19   S. Korea 14,389 23 13,280 301
75 COVID 19   Denmark 13,789 0 12,578 615
76 COVID 19   Palestine 12,297 0 5,390 84
77 COVID 19   Bosnia 12,296 0 6,312 352
78 COVID 19   Bulgaria 11,955 0 6,420 388
79 COVID 19   Sudan 11,738 0 6,137 752
80 COVID 19   Madagascar 11,528 0 8,444 114
81 COVID 19   Macedonia 11,054 0 6,882 497
82 COVID 19   Senegal 10,344 0 6,838 209
83 COVID 19   Norway 9,268 0 8,752 255
84 COVID 19   DRC 9,133 18 7,424 215
85 COVID 19   Malaysia 9,001 2 8,668 125
86 COVID 19   French Guiana 7,857 0 6,531 43
87 COVID 19   Gabon 7,531 0 5,223 50
88 COVID 19   Tajikistan 7,495 0 6,276 61
89 COVID 19   Haiti 7,468 0 4,606 165
90 COVID 19   Finland 7,466 13 6,950 329
91 COVID 19   Guinea 7,364 47 6,505 46
92 COVID 19   Luxembourg 6,855 0 5,192 117
93 COVID 19   Zambia 6,347 0 4,493 170
94 COVID 19   Mauritania 6,323 0 5,115 157
95 COVID 19   Paraguay 5,644 0 3,966 52
96 COVID 19   Albania 5,519 0 3,018 166
97 COVID 19   Croatia 5,260 0 4,373 149
98 COVID 19   Djibouti 5,161 0 5,019 59
99 COVID 19   Lebanon 4,885 0 1,795 62
100 COVID 19   Equatorial Guinea 4,821 0 2,182 83
101 COVID 19   Greece 4,662 0 1,374 208
102 COVID 19   Central African Republic 4,614 0 1,635 59
103 COVID 19   Hungary 4,544 9 3,413 597
104 COVID 19   Malawi 4,231 0 1,919 123
105 COVID 19   Maldives 4,164 0 2,643 18
106 COVID 19   Zimbabwe 3,921 0 1,016 70
107 COVID 19   Libyan Arab Jamahiriya 3,837 0 623 83
108 COVID 19   Nicaragua 3,672 0 2,492 116
109 COVID 19   Hong Kong 3,592 80 2,037 37
110 COVID 19   Thailand 3,320 3 3,142 58
111 COVID 19   Montenegro 3,258 0 1,445 51
112 COVID 19   Somalia 3,220 0 1,598 93
113 COVID 19   Congo 3,200 0 829 54
114 COVID 19   Mayotte 2,962 0 2,721 39
115 COVID 19   Sri Lanka 2,823 0 2,514 11
116 COVID 19   Swaziland 2,775 0 1,214 43
117 COVID 19   Cuba 2,646 0 2,369 87
118 COVID 19   Cabo Verde 2,547 0 1,860 24
119 COVID 19   Mali 2,541 0 1,943 124
120 COVID 19   South Sudan 2,429 0 1,175 46
121 COVID 19   Slovakia 2,354 10 1,746 29
122 COVID 19   Namibia 2,294 0 187 11
123 COVID 19   Slovenia 2,181 1 1,826 122
124 COVID 19   Lithuania 2,120 10 1,645 80
125 COVID 19   Estonia 2,080 1 1,935 63
126 COVID 19   Rwanda 2,062 0 1,144 5
127 COVID 19   Guinea-Bissau 1,981 0 803 27
128 COVID 19   Mozambique 1,946 0 654 13
129 COVID 19   Iceland 1,907 0 1,825 10
130 COVID 19   Suriname 1,849 0 1,194 27
131 COVID 19   Sierra Leone 1,843 0 1,375 67
132 COVID 19   Benin 1,805 0 1,036 36
133 COVID 19   Yemen 1,734 0 862 497
134 COVID 19   New Zealand 1,567 2 1,518 22
135 COVID 19   Tunisia 1,561 0 1,221 51
136 COVID 19   Uruguay 1,286 0 1,011 36
137 COVID 19   Latvia 1,246 3 1,052 32
138 COVID 19   Jordan 1,213 0 1,099 11
139 COVID 19   Liberia 1,207 0 673 77
140 COVID 19   Angola 1,199 0 461 55
141 COVID 19   Uganda 1,182 0 1,045 4
142 COVID 19   Georgia 1,179 2 959 17
143 COVID 19   Cyprus 1,150 0 856 19
144 COVID 19   Niger 1,147 0 1,032 69
145 COVID 19   Burkina Faso 1,143 0 945 53
146 COVID 19   Togo 961 0 660 19
147 COVID 19   Chad 936 0 813 75
148 COVID 19   Andorra 925 0 807 52
149 COVID 19   Jamaica 894 11 743 12
150 COVID 19   Sao Tome and Principe 874 0 787 15
151 COVID 19   Malta 860 0 666 9
152 COVID 19   Syrian Arab Republic 809 0 256 44
153 COVID 19   Botswana 804 0 63 2
154 COVID 19   Lesotho 718 0 173 19
155 COVID 19   Diamond Princess 712 0 651 13
156 COVID 19   San Marino 699 0 657 42
157 COVID 19   Réunion 667 0 592 4
158 COVID 19   Bahamas 648 0 91 14
159 COVID 19   Vietnam 621 1 373 6
160 COVID 19   Channel Islands 587 0 533 47
161 COVID 19   Tanzania 509 0 183 21
162 COVID 19   Gambia 498 0 68 9
163 COVID 19   Taiwan 475 0 441 7
164 COVID 19   Guyana 474 0 185 21
165 COVID 19   Burundi 395 0 304 1
166 COVID 19   Comoros 386 0 330 7
167 COVID 19   Myanmar 353 0 298 6
168 COVID 19   Mauritius 344 0 334 10
169 COVID 19   Isle of Man 336 0 312 24
170 COVID 19   Mongolia 293 0 230 0
171 COVID 19   Eritrea 279 0 225 0
172 COVID 19   Martinique 269 0 98 15
173 COVID 19   Guadeloupe 265 0 179 14
174 COVID 19   Cambodia 240 0 197 0
175 COVID 19   Faroe Islands 225 0 192 0
176 COVID 19   Cayman Islands 203 0 202 1
177 COVID 19   Gibraltar 188 0 183 0
178 COVID 19   Trinidad and Tobago 182 0 132 8
179 COVID 19   Bermuda 157 0 143 9
180 COVID 19   Sint Maarten 146 0 64 16
181 COVID 19   Brunei 141 0 138 3
182 COVID 19   Barbados 132 0 98 7
183 COVID 19   Aruba 122 0 111 3
184 COVID 19   Monaco 120 0 105 4
185 COVID 19   Turks and Caicos Islands 116 2 38 2
186 COVID 19   Seychelles 114 0 39 0
187 COVID 19   Papua New Guinea 110 0 34 2
188 COVID 19   Bhutan 103 1 89 0
189 COVID 19   Antigua and Barbuda 91 0 67 3
190 COVID 19   Liechtenstein 89 0 85 1
191 COVID 19   French Polynesia 62 0 62 0
192 COVID 19   Belize 57 0 30 2
193 COVID 19   Saint Vincent and the Grenadines 55 0 45 0
194 COVID 19   Saint Martin 53 0 41 3
195 COVID 19   Macao 46 0 46 0
196 COVID 19   Curaçao 29 0 24 1
197 COVID 19   Fiji 27 0 18 1
198 COVID 19   Saint Lucia 25 0 22 0
199 COVID 19   Grenada 24 0 23 0
200 COVID 19   Timor-Leste 24 0 24 0
201 COVID 19   New Caledonia 22 0 22 0
202 COVID 19   Lao People's Democratic Republic 20 0 19 0
203 COVID 19   Dominica 18 0 18 0
204 COVID 19   Saint Kitts and Nevis 17 0 16 0
205 COVID 19   Greenland 14 0 13 0
206 COVID 19   Caribbean Netherlands 13 0 7 0
207 COVID 19   Falkland Islands (Malvinas) 13 0 13 0
208 COVID 19   Montserrat 13 0 10 1
209 COVID 19   Holy See (Vatican City State) 12 0 12 0
210 COVID 19   Western Sahara 10 0 8 1
211 COVID 19   MS Zaandam 9 0 0 2
212 COVID 19   St. Barth 9 0 6 0
213 COVID 19   British Virgin Islands 8 0 7 1
214 COVID 19   Saint Pierre Miquelon 4 0 1 0
215 COVID 19   Anguilla 3 0 3 0
 

Responsive image

"COVID-19 โควิด-19" ซึ่ง CO ย่อมาจาก Corona, VI ย่อมาจาก Virus, D ย่อมาจาก Disease และตัวเลข 19 มาจากปี 2019 เป็นปีที่ไวรัสเริ่มระบาดเป็นครั้งแรก ไวรัสโคโรน่าทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่เชื้อไวรัสโคโรน่านี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว ผ่านการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย


วิธีป้องกัน COVID-19

  1. ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
  2. ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด
  4. สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ
  5. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด


อาการเบื้องต้น COVID-19 ที่สังเกตได้

  1. มีไข้สูง > 37.5 องศา
  2. ไอ
  3. เจ็บคอ
  4. น้ำมูกไหล
  5. หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก
* หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที


ขอบคุณข้อมูลจาก
: covid19.th-stat.com