ตรวจสอบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย  

ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิ.ย. 2563 เวลา 11:34 น.


 

ผู้ติดเชื้อ

3,084

เพิ่มขึ้น + 1 ราย

เสียชีวิต

58

 

กำลังรักษา

58

 

หายแล้ว

2,968

เพิ่มขึ้น + 2 ราย
 


ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั่วโลก

 

ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 6,463,647

หายแล้ว 3,077,457
เสียชีวิต 382,709

# ประเทศ ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น/วัน รักษาแล้ว เสียชีวิต
1 COVID 19   USA 1,881,205 0 645,974 108,059
2 COVID 19   Brazil 558,237 1,569 253,570 31,309
3 COVID 19   Russia 432,277 8,536 195,957 5,215
4 COVID 19   Spain 287,012 0 0 27,127
5 COVID 19   UK 277,985 0 0 39,369
6 COVID 19   Italy 233,515 0 160,092 33,530
7 COVID 19   India 207,615 424 100,303 5,829
8 COVID 19   Germany 184,091 0 167,300 8,674
9 COVID 19   Peru 174,884 0 69,257 4,767
10 COVID 19   Turkey 165,555 0 129,921 4,585
11 COVID 19   Iran 157,562 0 123,077 7,942
12 COVID 19   France 151,325 0 68,812 28,940
13 COVID 19   Chile 108,686 0 86,173 1,188
14 COVID 19   Mexico 97,326 3,891 70,308 10,637
15 COVID 19   Canada 92,410 0 50,357 7,395
16 COVID 19   Saudi Arabia 89,011 0 65,790 549
17 COVID 19   China 83,021 0 78,314 4,634
18 COVID 19   Pakistan 80,463 4,065 28,923 1,688
19 COVID 19   Qatar 60,259 0 36,036 43
20 COVID 19   Belgium 58,615 0 15,934 9,505
21 COVID 19   Bangladesh 52,445 0 11,120 709
22 COVID 19   Netherlands 46,647 0 0 5,967
23 COVID 19   Belarus 44,255 0 19,195 243
24 COVID 19   Ecuador 40,414 0 20,019 3,438
25 COVID 19   Sweden 38,589 0 0 4,468
26 COVID 19   Singapore 36,405 569 23,175 24
27 COVID 19   South Africa 35,812 0 18,313 755
28 COVID 19   UAE 35,788 0 18,726 269
29 COVID 19   Portugal 32,895 0 19,869 1,436
30 COVID 19   Colombia 31,833 0 11,142 1,009
31 COVID 19   Switzerland 30,874 0 28,500 1,920
32 COVID 19   Kuwait 28,649 0 14,281 226
33 COVID 19   Indonesia 27,549 0 7,935 1,663
34 COVID 19   Egypt 27,536 0 6,827 1,052
35 COVID 19   Ireland 25,066 0 22,089 1,658
36 COVID 19   Ukraine 24,823 483 10,440 735
37 COVID 19   Poland 24,395 0 12,014 1,092
38 COVID 19   Romania 19,517 0 13,526 1,288
39 COVID 19   Philippines 18,997 0 4,063 966
40 COVID 19   Argentina 18,319 0 5,709 569
41 COVID 19   Dominican Republic 17,752 0 11,075 515
42 COVID 19   Israel 17,342 57 14,955 290
43 COVID 19   Afghanistan 17,267 758 1,522 294
44 COVID 19   Japan 16,930 0 14,650 894
45 COVID 19   Austria 16,759 0 15,629 669
46 COVID 19   Panama 14,095 0 9,514 352
47 COVID 19   Oman 12,799 0 2,812 59
48 COVID 19   Bahrain 12,311 0 7,407 20
49 COVID 19   Kazakhstan 11,796 225 5,941 44
50 COVID 19   Denmark 11,734 0 10,489 580
51 COVID 19   S. Korea 11,590 49 10,467 273
52 COVID 19   Serbia 11,454 0 6,766 245
53 COVID 19   Bolivia 10,991 460 1,298 376
54 COVID 19   Nigeria 10,819 0 3,240 314
55 COVID 19   Armenia 10,524 515 3,454 170
56 COVID 19   Algeria 9,626 0 6,067 667
57 COVID 19   Czechia 9,364 0 6,686 323
58 COVID 19   Moldova 8,548 0 4,738 307
59 COVID 19   Norway 8,455 0 7,727 237
60 COVID 19   Ghana 8,297 0 2,986 38
61 COVID 19   Malaysia 7,877 0 6,470 115
62 COVID 19   Morocco 7,866 0 6,410 206
63 COVID 19   Iraq 7,387 0 3,508 235
64 COVID 19   Australia 7,229 8 6,636 102
65 COVID 19   Finland 6,887 0 5,500 320
66 COVID 19   Cameroon 6,585 0 3,676 200
67 COVID 19   Azerbaijan 5,935 0 3,564 71
68 COVID 19   Guatemala 5,586 250 824 123
69 COVID 19   Honduras 5,527 165 563 225
70 COVID 19   Sudan 5,310 0 1,625 307
71 COVID 19   Tajikistan 4,100 0 2,217 47
72 COVID 19   Luxembourg 4,020 0 3,848 110
73 COVID 19   Hungary 3,931 10 2,190 534
74 COVID 19   Guinea 3,886 0 2,267 23
75 COVID 19   Senegal 3,836 0 1,954 43
76 COVID 19   Djibouti 3,779 0 1,607 25
77 COVID 19   Uzbekistan 3,769 9 2,908 15
78 COVID 19   DRC 3,326 0 482 72
79 COVID 19   Thailand 3,084 1 2,968 58
80 COVID 19   Côte d'Ivoire 3,024 0 1,501 33
81 COVID 19   Greece 2,937 0 1,374 179
82 COVID 19   Gabon 2,803 0 779 20
83 COVID 19   El Salvador 2,653 0 1,160 49
84 COVID 19   Bulgaria 2,560 22 1,206 146
85 COVID 19   Bosnia 2,535 0 1,910 157
86 COVID 19   Haiti 2,507 281 24 48
87 COVID 19   Macedonia 2,391 0 1,595 141
88 COVID 19   Croatia 2,246 0 2,088 103
89 COVID 19   Nepal 2,099 0 266 8
90 COVID 19   Kenya 2,093 0 499 71
91 COVID 19   Cuba 2,092 0 1,827 83
92 COVID 19   Somalia 2,089 0 361 79
93 COVID 19   Mayotte 1,986 0 1,473 24
94 COVID 19   Estonia 1,870 0 1,632 68
95 COVID 19   Kyrgyzstan 1,845 0 1,219 17
96 COVID 19   Maldives 1,841 0 608 7
97 COVID 19   Venezuela 1,819 0 334 18
98 COVID 19   Iceland 1,806 0 1,794 10
99 COVID 19   Sri Lanka 1,683 0 823 11
100 COVID 19   Lithuania 1,682 0 1,249 71
101 COVID 19   Slovakia 1,525 3 1,375 28
102 COVID 19   New Zealand 1,504 0 1,481 22
103 COVID 19   Slovenia 1,475 0 1,358 109
104 COVID 19   Mali 1,351 0 769 78
105 COVID 19   Ethiopia 1,344 0 231 14
106 COVID 19   Guinea-Bissau 1,339 0 53 8
107 COVID 19   Equatorial Guinea 1,306 0 200 12
108 COVID 19   Lebanon 1,242 0 719 27
109 COVID 19   Albania 1,164 0 891 33
110 COVID 19   Nicaragua 1,118 0 370 46
111 COVID 19   Costa Rica 1,105 0 682 10
112 COVID 19   Hong Kong 1,094 0 1,038 4
113 COVID 19   Zambia 1,089 0 912 7
114 COVID 19   Tunisia 1,086 0 965 48
115 COVID 19   Latvia 1,079 8 760 24
116 COVID 19   Central African Republic 1,069 0 23 4
117 COVID 19   Paraguay 1,013 0 498 11
118 COVID 19   South Sudan 994 0 6 10
119 COVID 19   Niger 960 0 848 65
120 COVID 19   Cyprus 952 0 790 17
121 COVID 19   Sierra Leone 896 0 480 46
122 COVID 19   Burkina Faso 881 0 720 53
123 COVID 19   Madagascar 845 0 185 6
124 COVID 19   Andorra 844 0 733 51
125 COVID 19   Uruguay 826 0 691 23
126 COVID 19   Chad 803 0 562 66
127 COVID 19   Georgia 800 4 640 13
128 COVID 19   Jordan 755 0 549 9
129 COVID 19   Diamond Princess 712 0 651 13
130 COVID 19   San Marino 672 0 384 42
131 COVID 19   Mauritania 668 0 55 31
132 COVID 19   Malta 620 0 554 9
133 COVID 19   Congo 611 0 179 20
134 COVID 19   Jamaica 590 2 356 9
135 COVID 19   Channel Islands 560 0 512 46
136 COVID 19   French Guiana 517 0 207 1
137 COVID 19   Tanzania 509 0 183 21
138 COVID 19   Uganda 489 0 82 0
139 COVID 19   Sao Tome and Principe 484 0 68 12
140 COVID 19   Réunion 477 0 411 1
141 COVID 19   Cabo Verde 466 0 237 5
142 COVID 19   Palestine 451 0 372 3
143 COVID 19   Togo 445 0 230 13
144 COVID 19   Taiwan 443 0 428 7
145 COVID 19   Yemen 399 0 15 87
146 COVID 19   Rwanda 384 0 269 2
147 COVID 19   Malawi 358 0 42 4
148 COVID 19   Isle of Man 336 0 311 24
149 COVID 19   Mauritius 335 0 322 10
150 COVID 19   Vietnam 328 0 298 0
151 COVID 19   Montenegro 324 0 315 9
152 COVID 19   Liberia 311 0 167 28
153 COVID 19   Mozambique 307 0 98 2
154 COVID 19   Swaziland 294 0 198 3
155 COVID 19   Benin 244 0 148 3
156 COVID 19   Myanmar 233 1 143 6
157 COVID 19   Zimbabwe 206 0 29 4
158 COVID 19   Martinique 200 0 98 14
159 COVID 19   Faroe Islands 187 0 187 0
160 COVID 19   Mongolia 185 0 44 0
161 COVID 19   Libyan Arab Jamahiriya 182 0 52 5
162 COVID 19   Gibraltar 172 0 151 0
163 COVID 19   Guadeloupe 162 0 138 14
164 COVID 19   Guyana 153 0 70 12
165 COVID 19   Cayman Islands 151 0 77 1
166 COVID 19   Bermuda 141 0 113 9
167 COVID 19   Brunei 141 0 138 2
168 COVID 19   Comoros 132 0 27 2
169 COVID 19   Cambodia 125 0 123 0
170 COVID 19   Syrian Arab Republic 123 0 50 6
171 COVID 19   Trinidad and Tobago 117 0 108 8
172 COVID 19   Bahamas 102 0 49 11
173 COVID 19   Aruba 101 0 98 3
174 COVID 19   Monaco 99 0 90 4
175 COVID 19   Barbados 92 0 76 7
176 COVID 19   Angola 86 0 18 4
177 COVID 19   Liechtenstein 82 0 55 1
178 COVID 19   Sint Maarten 77 0 60 15
179 COVID 19   Burundi 63 0 33 1
180 COVID 19   French Polynesia 60 0 60 0
181 COVID 19   Suriname 54 0 9 1
182 COVID 19   Bhutan 47 0 9 0
183 COVID 19   Macao 45 0 45 0
184 COVID 19   Saint Martin 41 0 33 3
185 COVID 19   Botswana 40 0 23 1
186 COVID 19   Eritrea 39 0 39 0
187 COVID 19   Antigua and Barbuda 26 0 20 3
188 COVID 19   Saint Vincent and the Grenadines 26 0 15 0
189 COVID 19   Gambia 25 0 20 1
190 COVID 19   Namibia 25 0 16 0
191 COVID 19   Timor-Leste 24 0 24 0
192 COVID 19   Grenada 23 0 18 0
193 COVID 19   Curaçao 20 0 15 1
194 COVID 19   New Caledonia 20 0 18 0
195 COVID 19   Lao People's Democratic Republic 19 0 16 0
196 COVID 19   Belize 18 0 16 2
197 COVID 19   Dominica 18 0 16 0
198 COVID 19   Fiji 18 0 15 0
199 COVID 19   Saint Lucia 18 0 18 0
200 COVID 19   Saint Kitts and Nevis 15 0 15 0
201 COVID 19   Falkland Islands (Malvinas) 13 0 13 0
202 COVID 19   Greenland 13 0 11 0
203 COVID 19   Holy See (Vatican City State) 12 0 2 0
204 COVID 19   Turks and Caicos Islands 12 0 11 1
205 COVID 19   Montserrat 11 0 10 1
206 COVID 19   Seychelles 11 0 11 0
207 COVID 19   MS Zaandam 9 0 0 2
208 COVID 19   Western Sahara 9 0 6 1
209 COVID 19   British Virgin Islands 8 0 7 1
210 COVID 19   Papua New Guinea 8 0 8 0
211 COVID 19   Caribbean Netherlands 7 0 7 0
212 COVID 19   St. Barth 6 0 6 0
213 COVID 19   Anguilla 3 0 3 0
214 COVID 19   Lesotho 2 0 1 0
215 COVID 19   Saint Pierre Miquelon 1 0 1 0
 

Responsive image

"COVID-19 โควิด-19" ซึ่ง CO ย่อมาจาก Corona, VI ย่อมาจาก Virus, D ย่อมาจาก Disease และตัวเลข 19 มาจากปี 2019 เป็นปีที่ไวรัสเริ่มระบาดเป็นครั้งแรก ไวรัสโคโรน่าทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่เชื้อไวรัสโคโรน่านี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว ผ่านการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย


วิธีป้องกัน COVID-19

  1. ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
  2. ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด
  4. สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ
  5. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด


อาการเบื้องต้น COVID-19 ที่สังเกตได้

  1. มีไข้สูง > 37.5 องศา
  2. ไอ
  3. เจ็บคอ
  4. น้ำมูกไหล
  5. หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก
* หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที


ขอบคุณข้อมูลจาก
: covid19.th-stat.com