ตรวจสอบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมดในประเทศไทย  

ข้อมูล ณ วันที่ 05 มี.ค. 2564
เวลา 13:07 น.


 

ผู้ติดเชื้อ

26,241

เพิ่มขึ้น + 79 ราย

เสียชีวิต

85

 

กำลังรักษา

515

 

หายแล้ว

25,641

เพิ่มขึ้น + 79 ราย
 


ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ทั่วโลก

 

ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 116,484,760

หายแล้ว 92,066,836
เสียชีวิต 2,587,001

# ประเทศ ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น/วัน รักษาแล้ว เสียชีวิต
1 COVID 19   USA 29,560,635 34,212 20,120,257 534,534
2 COVID 19   India 11,190,651 17,079 10,851,094 157,689
3 COVID 19   Brazil 10,796,506 0 9,637,020 261,188
4 COVID 19   Russia 4,301,159 11,024 3,885,321 88,285
5 COVID 19   UK 4,201,358 0 3,096,564 124,025
6 COVID 19   France 3,835,595 0 262,690 87,835
7 COVID 19   Spain 3,149,012 6,654 2,722,304 71,138
8 COVID 19   Italy 3,023,129 24,036 2,467,388 99,271
9 COVID 19   Turkey 2,757,460 11,302 2,608,848 28,901
10 COVID 19   Germany 2,492,807 8,501 2,292,100 72,257
11 COVID 19   Colombia 2,266,211 0 2,164,438 60,189
12 COVID 19   Argentina 2,133,963 0 1,928,377 52,644
13 COVID 19   Mexico 2,112,508 7,521 1,655,549 188,866
14 COVID 19   Poland 1,766,490 15,829 1,459,564 44,912
15 COVID 19   Iran 1,673,470 8,367 1,428,008 60,512
16 COVID 19   South Africa 1,517,666 0 1,436,010 50,462
17 COVID 19   Ukraine 1,384,917 10,155 1,191,022 26,763
18 COVID 19   Indonesia 1,368,069 6,971 1,182,687 37,026
19 COVID 19   Peru 1,349,847 0 1,250,047 47,306
20 COVID 19   Czechia 1,299,002 14,554 1,115,172 21,325
21 COVID 19   Netherlands 1,110,213 4,669 0 15,762
22 COVID 19   Canada 878,391 0 826,337 22,151
23 COVID 19   Chile 845,450 5,331 796,791 20,928
24 COVID 19   Romania 820,931 4,342 752,234 20,785
25 COVID 19   Portugal 808,405 949 728,659 16,486
26 COVID 19   Israel 796,465 3,058 750,661 5,834
27 COVID 19   Belgium 780,251 2,643 53,027 22,196
28 COVID 19   Iraq 719,121 5,127 653,149 13,537
29 COVID 19   Sweden 684,961 0 0 13,003
30 COVID 19   Philippines 587,704 3,045 535,207 12,423
31 COVID 19   Pakistan 587,014 1,579 556,769 13,128
32 COVID 19   Switzerland 562,290 1,222 518,582 10,041
33 COVID 19   Bangladesh 549,184 635 501,144 8,441
34 COVID 19   Morocco 485,567 420 471,410 8,673
35 COVID 19   Serbia 478,878 4,071 400,347 4,525
36 COVID 19   Austria 470,314 2,668 439,101 8,669
37 COVID 19   Hungary 452,547 6,369 331,557 15,619
38 COVID 19   Japan 436,728 1,180 416,024 8,119
39 COVID 19   Jordan 417,934 4,584 358,848 4,862
40 COVID 19   UAE 405,277 3,072 389,304 1,296
41 COVID 19   Lebanon 390,070 3,202 304,191 4,971
42 COVID 19   Saudi Arabia 379,092 384 369,922 6,519
43 COVID 19   Panama 343,281 0 329,709 5,895
44 COVID 19   Slovakia 319,582 2,423 255,300 7,665
45 COVID 19   Malaysia 310,097 2,154 286,904 1,159
46 COVID 19   Belarus 293,103 1,482 283,508 2,020
47 COVID 19   Ecuador 291,070 1,335 247,898 15,997
48 COVID 19   Nepal 274,488 0 270,683 3,010
49 COVID 19   Georgia 272,262 390 266,253 3,563
50 COVID 19   Bulgaria 255,381 0 210,638 10,506
51 COVID 19   Bolivia 252,360 969 195,705 11,761
52 COVID 19   Croatia 245,462 590 236,283 5,570
53 COVID 19   Dominican Republic 242,087 695 195,594 3,150
54 COVID 19   Tunisia 236,356 713 201,500 8,130
55 COVID 19   Azerbaijan 236,012 365 229,442 3,235
56 COVID 19   Ireland 222,169 520 23,364 4,405
57 COVID 19   Kazakhstan 216,467 857 200,440 2,791
58 COVID 19   Denmark 213,932 614 204,483 2,377
59 COVID 19   Costa Rica 206,293 0 186,093 2,829
60 COVID 19   Greece 201,677 2,181 172,321 6,664
61 COVID 19   Lithuania 201,335 434 187,162 3,303
62 COVID 19   Kuwait 198,110 1,613 184,239 1,113
63 COVID 19   Slovenia 194,165 881 179,414 3,882
64 COVID 19   Palestine 193,029 1,826 172,588 2,110
65 COVID 19   Moldova 192,985 1,788 169,623 4,071
66 COVID 19   Egypt 184,755 0 142,610 10,871
67 COVID 19   Guatemala 177,716 840 164,067 6,455
68 COVID 19   Armenia 173,749 442 164,463 3,215
69 COVID 19   Honduras 172,577 477 67,630 4,231
70 COVID 19   Qatar 166,015 469 155,407 261
71 COVID 19   Paraguay 164,310 0 137,368 3,256
72 COVID 19   Ethiopia 164,073 1,119 137,431 2,404
73 COVID 19   Nigeria 157,671 0 136,335 1,951
74 COVID 19   Oman 142,896 0 133,491 1,583
75 COVID 19   Myanmar 142,000 0 131,571 3,200
76 COVID 19   Venezuela 140,960 0 133,034 1,364
77 COVID 19   Libyan Arab Jamahiriya 137,482 895 124,712 2,236
78 COVID 19   Bosnia 135,513 621 117,885 5,228
79 COVID 19   Bahrain 124,857 0 117,656 462
80 COVID 19   Algeria 113,761 0 78,672 3,002
81 COVID 19   Albania 111,301 780 73,610 1,897
82 COVID 19   Kenya 107,329 0 87,099 1,870
83 COVID 19   Macedonia 106,110 841 94,275 3,176
84 COVID 19   S. Korea 91,638 398 82,560 1,627
85 COVID 19   China 89,952 9 85,138 4,636
86 COVID 19   Latvia 89,414 746 78,507 1,680
87 COVID 19   Kyrgyzstan 86,451 41 83,424 1,470
88 COVID 19   Ghana 85,239 0 79,465 629
89 COVID 19   Sri Lanka 84,792 182 81,321 489
90 COVID 19   Zambia 81,341 654 77,081 1,113
91 COVID 19   Uzbekistan 80,081 46 78,722 622
92 COVID 19   Montenegro 78,634 574 68,683 1,048
93 COVID 19   Norway 74,037 544 66,014 632
94 COVID 19   Estonia 72,144 1,420 54,126 637
95 COVID 19   Mozambique 61,529 359 45,884 680
96 COVID 19   Uruguay 60,945 0 52,612 631
97 COVID 19   Finland 60,904 704 46,000 767
98 COVID 19   El Salvador 60,800 0 56,807 1,894
99 COVID 19   Singapore 60,007 9 59,870 29
100 COVID 19   Luxembourg 56,110 0 52,445 647
101 COVID 19   Afghanistan 55,933 0 49,362 2,449
102 COVID 19   Cuba 54,085 777 49,137 341
103 COVID 19   Uganda 40,452 26 15,065 334
104 COVID 19   Namibia 39,676 210 37,259 437
105 COVID 19   Zimbabwe 36,248 25 33,759 1,484
106 COVID 19   Cyprus 36,004 0 2,057 232
107 COVID 19   Cameroon 35,714 0 32,594 551
108 COVID 19   Senegal 35,468 221 30,181 903
109 COVID 19   Côte d'Ivoire 33,976 0 32,245 196
110 COVID 19   Malawi 32,283 0 20,582 1,058
111 COVID 19   Botswana 31,746 0 26,760 359
112 COVID 19   Australia 29,021 14 26,189 909
113 COVID 19   Sudan 28,545 0 23,084 1,895
114 COVID 19   DRC 26,340 0 20,601 711
115 COVID 19   Thailand 26,241 79 25,641 85
116 COVID 19   Jamaica 24,776 332 14,012 443
117 COVID 19   Malta 23,871 283 20,291 328
118 COVID 19   Angola 20,981 0 19,553 511
119 COVID 19   Maldives 20,565 118 17,836 64
120 COVID 19   Madagascar 19,831 0 19,296 297
121 COVID 19   Rwanda 19,334 0 17,682 266
122 COVID 19   French Polynesia 18,459 0 4,842 140
123 COVID 19   Mayotte 18,054 0 2,964 112
124 COVID 19   Mauritania 17,267 0 16,633 442
125 COVID 19   Swaziland 17,155 26 15,131 654
126 COVID 19   French Guiana 16,627 0 9,995 85
127 COVID 19   Guinea 16,420 0 15,091 93
128 COVID 19   Syrian Arab Republic 15,815 0 10,123 1,050
129 COVID 19   Cabo Verde 15,621 0 14,959 152
130 COVID 19   Gabon 15,254 0 13,495 88
131 COVID 19   Tajikistan 13,308 0 13,218 90
132 COVID 19   Réunion 13,125 0 11,956 59
133 COVID 19   Haiti 12,536 0 9,828 250
134 COVID 19   Belize 12,329 0 11,916 314
135 COVID 19   Burkina Faso 12,103 0 11,677 143
136 COVID 19   Hong Kong 11,067 11 10,604 201
137 COVID 19   Andorra 10,998 22 10,584 112
138 COVID 19   Lesotho 10,523 1 3,888 307
139 COVID 19   Guadeloupe 10,149 0 2,242 162
140 COVID 19   Congo 9,179 0 7,019 131
141 COVID 19   Suriname 8,959 0 8,450 175
142 COVID 19   Guyana 8,699 0 8,074 199
143 COVID 19   Bahamas 8,573 0 7,398 181
144 COVID 19   South Sudan 8,527 113 4,317 100
145 COVID 19   Mali 8,509 39 6,435 358
146 COVID 19   Aruba 8,054 45 7,796 76
147 COVID 19   Somalia 7,850 0 3,901 274
148 COVID 19   Trinidad and Tobago 7,727 0 7,487 139
149 COVID 19   Togo 7,323 0 6,069 88
150 COVID 19   Martinique 6,818 0 98 46
151 COVID 19   Nicaragua 6,489 0 4,225 174
152 COVID 19   Equatorial Guinea 6,210 0 5,690 93
153 COVID 19   Djibouti 6,130 20 5,928 63
154 COVID 19   Benin 6,071 0 4,963 75
155 COVID 19   Iceland 6,059 1 6,020 29
156 COVID 19   Central African Republic 5,018 0 4,920 63
157 COVID 19   Gambia 4,759 0 4,143 152
158 COVID 19   Curaçao 4,751 0 4,659 22
159 COVID 19   Niger 4,740 0 4,250 172
160 COVID 19   Gibraltar 4,244 1 4,131 93
161 COVID 19   Chad 4,089 0 3,572 140
162 COVID 19   Channel Islands 4,041 0 3,948 86
163 COVID 19   Sierra Leone 3,909 9 2,658 79
164 COVID 19   San Marino 3,896 29 3,386 76
165 COVID 19   Saint Lucia 3,814 0 3,442 43
166 COVID 19   Comoros 3,587 7 3,389 145
167 COVID 19   Guinea-Bissau 3,301 0 2,655 49
168 COVID 19   Barbados 3,217 31 2,690 37
169 COVID 19   Mongolia 3,153 77 2,442 2
170 COVID 19   Seychelles 2,950 22 2,610 15
171 COVID 19   Eritrea 2,922 9 2,418 7
172 COVID 19   Liechtenstein 2,588 6 2,488 54
173 COVID 19   Vietnam 2,494 6 1,920 35
174 COVID 19   Yemen 2,411 36 1,439 648
175 COVID 19   New Zealand 2,389 0 2,295 26
176 COVID 19   Burundi 2,283 15 773 3
177 COVID 19   Turks and Caicos Islands 2,161 0 1,976 14
178 COVID 19   Sint Maarten 2,066 0 2,022 27
179 COVID 19   Liberia 2,023 6 1,884 85
180 COVID 19   Monaco 2,009 12 1,810 26
181 COVID 19   Sao Tome and Principe 1,923 25 1,518 31
182 COVID 19   Saint Vincent and the Grenadines 1,645 0 949 8
183 COVID 19   Saint Martin 1,571 0 1,399 12
184 COVID 19   Papua New Guinea 1,492 63 846 16
185 COVID 19   Taiwan 960 0 928 9
186 COVID 19   Cambodia 932 23 489 0
187 COVID 19   Bhutan 867 0 866 1
188 COVID 19   Antigua and Barbuda 813 10 355 21
189 COVID 19   Bermuda 718 0 685 12
190 COVID 19   Diamond Princess 712 0 699 13
191 COVID 19   Faroe Islands 658 0 657 1
192 COVID 19   St. Barth 638 0 462 1
193 COVID 19   Mauritius 620 0 588 10
194 COVID 19   Isle of Man 605 59 417 25
195 COVID 19   Tanzania 509 0 183 21
196 COVID 19   Caribbean Netherlands 481 52 421 5
197 COVID 19   Cayman Islands 448 0 425 2
198 COVID 19   Brunei 188 0 182 3
199 COVID 19   British Virgin Islands 153 0 131 1
200 COVID 19   Grenada 148 0 147 1
201 COVID 19   Dominica 144 0 130 0
202 COVID 19   Timor-Leste 119 6 94 0
203 COVID 19   Fiji 63 0 54 2
204 COVID 19   New Caledonia 58 0 58 0
205 COVID 19   Falkland Islands (Malvinas) 54 0 51 0
206 COVID 19   Macao 48 0 47 0
207 COVID 19   Lao People's Democratic Republic 47 2 42 0
208 COVID 19   Saint Kitts and Nevis 41 0 41 0
209 COVID 19   Greenland 31 0 30 0
210 COVID 19   Holy See (Vatican City State) 27 0 15 0
211 COVID 19   Saint Pierre Miquelon 24 0 16 0
212 COVID 19   Montserrat 20 0 13 1
213 COVID 19   Anguilla 18 0 18 0
214 COVID 19   Solomon Islands 18 0 14 0
215 COVID 19   Western Sahara 10 0 8 1
216 COVID 19   MS Zaandam 9 0 7 2
217 COVID 19   Wallis and Futuna 9 0 7 0
218 COVID 19   Marshall Islands 4 0 4 0
219 COVID 19   Samoa 3 0 2 0
220 COVID 19   Micronesia 1 0 1 0
221 COVID 19   Vanuatu 1 0 1 0
 

Responsive image

"COVID-19 โควิด-19" ซึ่ง CO ย่อมาจาก Corona, VI ย่อมาจาก Virus, D ย่อมาจาก Disease และตัวเลข 19 มาจากปี 2019 เป็นปีที่ไวรัสเริ่มระบาดเป็นครั้งแรก ไวรัสโคโรน่าทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่เชื้อไวรัสโคโรน่านี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว ผ่านการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย


วิธีป้องกัน COVID-19

  1. ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
  2. ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
  3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด
  4. สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ
  5. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด


อาการเบื้องต้น COVID-19 ที่สังเกตได้

  1. มีไข้สูง > 37.5 องศา
  2. ไอ
  3. เจ็บคอ
  4. น้ำมูกไหล
  5. หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก
* หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที


ขอบคุณข้อมูลจาก
: covid19.th-stat.com