ปล่อยนก บุญหรือบาป ?

เผยแพร่เกร็ดความรู้นี้

การที่เราแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้น เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เป็นการปฏิบัติผิดหลักเมตตา ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่า เรารักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายฉันใด คนอื่น สิ่งมีชีวิตอื่น ก็รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายฉันนั้น คนที่ไปจับมาอาจจะมีความสุขที่ได้เงินได้ทอง แต่นกที่ถูกจับเขาคงไม่สุขด้วย คนที่ไปปล่อยนก มองเผินๆ อาจจะมีความสุข แต่ถ้ามองลึกๆ คุณกำลังไปช่วยให้ธุรกิจจับนกมาทำทารุณกรรมนั้น มีชีวิตยืนยาวต่อไป เพราะฉะนั้น หากเราอยากช่วยสัตว์ อยากช่วยนก กุ้ง หอย ปู ปลา ที่แท้จริง ควรปล่อยให้นกอยู่บนฟ้า ปล่อยให้ปลาอยู่ในน้ำ อันนี้แหละคือการปล่อยนกปล่อยปลา ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่แท้จริง


ภาพยนตร์สั้น "ปล่อยนกบุญหรือบาป ?


บทนำธรรมะ "ปล่อยนก บุญหรือบาป?" โดย ท่าน ว. วชิรเมธี

 


โดย.. นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

แหล่งที่มา

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น