ดาวน์โหลดเพลงและวีดีโอผ่าน Youtube

หากต้องการดาวน์โหลดวีดีโอผ่าน Youtube พิมพ์ ss หน้า ลิงค์ youtube 
ตัวอย่างเช่น https://www.ssyoutube.com/watch?v=3C2RPAk6t54


หากต้องการดาวน์โหลดเพลงผ่าน Youtube พิมพ์ to หลัง ลิงค์ youtube 
ตัวอย่างเช่น https://www.youtubeto.com/watch?v=3C2RPAk6t54


โดย.. นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

แหล่งที่มา

https://www.facebook.com/kradanndum.it

ร่วมแสดงความคิดเห็น