คอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด ๆ ๆ ๆ


โดย.. นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา

แหล่งที่มา

-

ร่วมแสดงความคิดเห็น