ชื่อภาษาไทย :
นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Mr.Suwit Wongsila

อีเมล :
suwit.w@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • พัฒนาเครื่องมือสำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เซ็นเซอร์สำหรับฟาร์มเกษตร
 • เซ็นเซอร์วัดแอลกอฮอล์

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ