ชื่อภาษาไทย :
ดร.คมสัน เรืองฤทธิ์

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Khomsan Ruangrit

อีเมล :
khomsan.ruang@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • Identification of freshwater algae
 • Water quality assessment
 • Detection of Cyanotoxin

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอน

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ