ชื่อภาษาไทย :
ดร.ไพฑูรย์ อบเชย

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Paitoon Aobchey

อีเมล :
paitoon.aob@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • เอ็นไซม์เทคโนโลยี
 • โปรติโอมิกส์ของมะเร็งปากมดลูก

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ