ชื่อภาษาไทย :
ดร.อนุชา รักสันติ

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Anucha Ruksanti

อีเมล :
anucha.r@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • การนำวัสดุเหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ไคโตซานดูดซับโลหะในน้ำทิ้ืง
 • ไฟโบรอินสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และเภสัช
 • ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกสัตว์สำหรับเป็นทดแทนกระดูก
 • วัสดุห้ามเลือดในร่างกายจากข้าวเจ้าไทย

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ