ชื่อภาษาไทย :
ดร.วศิน วงศ์วิไล

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Wasin Wongwilai

อีเมล :
wasin.w@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ :
 • เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทางด้านเคมี
 • เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาชุดทดสอบ (Test kit)

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ