ชื่อภาษาไทย :
ดร.วาสนา คำโอภาส

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Dr.Wassana Kamopas

อีเมล :
wassana.kamopas@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • การจัดการของเสีย
 • เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

 • สังกัด :
  1

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ