ชื่อภาษาไทย :
นายพงศธร ธรรมถนอม

ชื่อภาษาอังกฤษ :
Mr.Pongsathorn Dhumtanom

อีเมล :
pongsathorn.d@cmu.ac.th

คุณวุฒิ :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ :
 • พิษและการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์จากสารสกัดจากพืช
 • ป้องกันการแพร่กระจาย
 • กลไกการต้านมะเร็ง

 • สังกัด :
  หน่วยวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่

  CMU-MIS :
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย

  ชื่อเรื่อง
  ชื่อเรื่อง สถานะ ปี
  ชื่อเรื่อง ฐานะ สถานะ