ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหลัก S3P19 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหลัก S3P19 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nxpo.or.th/B/2222/