ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (CMU Privacy Policy)  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

								

เอกสารประกอบ

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล.pdf