ประกาศ มช. เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice)

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศ มช. เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

								

เอกสารประกอบ

ประกาศ มช.เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มช.(CMU Privacy Notice ) สั่ง ณ วันที่ 25 พค 65.pdf