เปิดรับสมัคร ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัคร ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาการระดับกลาง ที่จะก้าวเป็นผู้นำองค์กร
  • สร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

จุดเด่น

  • เป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา สาขาที่เปิดรับสมัครหลากหลาย
  • เหมาะสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรรุ่นใหม่

สาขาที่สมัคร เน้นด้านการบริการ การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย 

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย 

2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี

3. มีคะแนนเฉลี่ยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผล TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต หรือ 6.0 สำหรับการสอบ IELTS (Academic) 

4. อายุระหว่าง 30-55 ปี ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบาย

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org/ / https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/2023-2024-hubert-h-humphrey-fellowship-program-hhh?fbclid=IwAR2PpjCdOujiMjGfsEVimPL-JQYnzmR9gXHl3C8tnzo1KDt_KIIigSw8v3E

สมัครออนไลน์ https://apply.iie.org/huberthhumphrey ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.