การประชุมและเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 AUA Academic Conference on Learning in a Post-COVID-19 Era

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การประชุมและเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 AUA Academic Conference on Learning in a Post-COVID-19 Era ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academic.edu.chula.ac.th/aua2022