หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง โปแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง โปแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942086  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ (1).pdf