ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา ตามรายะละเอียดและใบสมัครดังแนบในเอกสารฉบับนี้

								

เอกสารประกอบ

20210707090333.pdf