ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Work from Home)ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Work from Home)ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2564

								

เอกสารประกอบ

ประกาศสถาบันฉบับที่ 2 (COVID-19)_Page_1.jpg
ประกาศสถาบันฉบับที่ 2 (COVID-19)_Page_2.jpg