ประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย"

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (รอบที่ 1) Image of Science "วิจิตร วิจัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

  • ประเภทยอดเยี่ยม
  • ประเภทยอดนิยม
  • ติดต่อสอบถาม

  • กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี
  • โทร. 02-577-9999 ต่อ 1472
  • Facebook: NSMthailand
  • Email: nsmphotocontest@nsm.or.th     หรือ http://contestwar.com/contest/15428

								

เอกสารประกอบ

ประกวดภาพถ่าย.pdf