ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564)

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตำแหน่งนักวิจัย    เลขที่ตำแหน่ง E230014   สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี  อัตราค่าจ้าง 41,000.-บาท จำนวน 1 อัตรา หมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร  สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์   โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครใน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

								

เอกสารประกอบ

pr31.jpg
ประกาศรับสมัครงาน.pdf
ใบสมัคร.pdf
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย.doc