ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตำแหน่งนักวิจัย    เลขที่ตำแหน่ง E230014   สังกัดศูนย์วิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี  อัตราค่าจ้าง 41,000.-บาท จำนวน 1 อัตรา หมดเขตวันที่ 29 มกราคม 2564 

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร  สมัครทาง e-Mail และทางไปรษณีย์เท่านั้น 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครแนบมานี้ หรือดูรายละเอียดที่ www.stri.cmu.ac.th หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารบุคคล โทร.053-942477 

								

เอกสารประกอบ

ประกาศสถาบันขยายเวลารับสมัครงาน ครั้งที่ 2.pdf
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย.doc
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf