ประกาศรับสมัครงานพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามสำเนาประกาศฯ ดังแนบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-942086 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://stri.cmu.ac.th/news_detail.php?id=613

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประส.pdf