ประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2563 ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา นักวิจัยท้องถิ่น และนิสิตนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติต่างๆ ภายใต้ธีม "ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย" เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤศจิกายน 2563

								

เอกสารประกอบ

20201028114213.pdf