เชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

รับจำนวนจำกัด : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP  17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยสแกน QR Code หรือผ่าน https://forms.gle/J9daVvPtH3b8iRaK9 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stri.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.080-6924058, 065-4603348 และ 080-6934158

								

เอกสารประกอบ

Social_N.jpg