ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet NEJM ลงวันที่ 17 เม.ย.63

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet NEJM ลงวันที่ 17 เม.ย.63 ดังรายละเอียดแนบ  https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25630016