สำนักงานบริหารงานวิจัย แจ้งแนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

สำนักงานบริหารงานวิจัย แจ้งแนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนต่างๆ ของสำนักงานบริหารงานวิจัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศ สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับนี้ ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม  ได้ที่ https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25630014&id2=26

								

เอกสารประกอบ

ศูนย์บริหารงานวิจัย.jpg