รางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562"

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.  (สำหรับพิธีรับมอบรางวัล กำหนดการจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง)

								

เอกสารประกอบ

messageImage_1585218120196_0.jpg