มาตราการป้องกันการระบาด Carol Stream Coranavirus (COVID-19) และ PM 2.5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

มาตราการป้องกันการระบาด   Carol Stream Coranavirus (COVID-19) และ PM 2.5  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเจลล้างมือ เครื่องฟอกอากาศ และจัดพื้นที่ SAFE ZONE ณ บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันฯ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด COVID-19 และ PM2.5 จึงได้กำหนดให้ปิดประตูทางเข้า-ออก  โดยให้ผู้มาติดต่อให้ทำการเปิด-ปิด ประตูทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อ ทั้งนี้สถาบันฯ ได้จัดสถานที่จุดรับของ(พัสดุ) ที่ได้มีการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ ณ บริเวณหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเมื่อรับพัสดุแล้วขอให้นำไปเก็บไว้ในรถส่วนตัวต่อไป ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากผู้บริหารและบุคลากร STRI  และขออภัยในความไม่สะดวก

								

เอกสารประกอบ

Happy Father's Day! (5).jpg