Education ICT Forum 2019

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

Education ICT Forum 2019


วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2562

ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    https://www.educationict-forum.com/