ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 07/2563 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2RGyBFs หรือลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ หน่วยพัสดุและยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00-16.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stri.cmu.ac.th   

								

เอกสารประกอบ

20200205160254.pdf