ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Quality Improvement and Shelf-life Extension of Fermented Rice Cake”

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “Quality improvement and shelf-life extension of fermented rice cake” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Professor Dr. Sang Moo Kim จาก Department of Marine Food Science and Technology, Gangneung-Wonju National University, Republic of Korea

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://forms.gle/TJyoGNiXqytmBw6C9
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563