การประชุมวิชาการนนานาชาติ AFLAS ครั้งที่ 9

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติสมาพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 9 "The 9th Asian 2020" ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ The Empress Hotel and Convention Center จังหวัดเชียงใหม่  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aflas2020.org/