ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ   ดังรายละเอียดและใบสมัครแนบมาพร้อมนี้   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัยฯ เบอร์โทร 05.-942086

								

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยหน่วยวิจัยเศรษฐฯ.pdf