กิจกรรม "Big Cleaning Day" และกิจกรรม 5 ส.

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" และกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมรอบๆ อาคารสถาบันฯ โดยทำการทำความสะอาดสนามรอบอาคาร การทาสีเครื่องหมายจราจรรอบสถาบนฯ การรักษาทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงทภูมิทัศน์รอบๆ อาคารสถาบันฯ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ รอบอาคารสถาบันฯ