ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

จากหมวดหมู่ ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข่าวนี้

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำหน่วยวิจัยฯ  โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามสำเนาประกาศแนบมาพร้อมนี้  หมดเขตรับสมัครงานวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

								

เอกสารประกอบ

popup (1).jpg
ผู้ช่วยนักวิจัย.pdf