ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563

จากหมวดหมู่ ข่าววิจัย / วิชาการ

เผยแพร่ข่าวนี้

ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีกำหนดปิดรับการเสนอชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อเพื่อขอรับทุนได้โดยตรงตามช่องการติดต่อดังแนบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kNXwvDGdAlciXCYCHeiSjL0RbUShFUbB

https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25620084&id2=37

								

เอกสารประกอบ

Scan0011.pdf